Disclaimer natuur-praktijk.nl


natuur-praktijk.nl stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. natuur-praktijk.nl behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. natuur-praktijk.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website.

Externe links 

Deze site bevat links naar externe websites. natuur-praktijk.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Natuur-praktijk.nl stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!


natuur-praktijk.nl  2014

© 2014 John Mensink  Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Drogisterij Mensink  Email: info@natuur-praktijk.nl - Disclaimer - K.v.K.0601103700